Сметководствени услуги

Сметководствени услуги за Startup компании, мали и средни компании од областа на производствените, трговските и услужните дејности

Финансиско сметководство

✅ Синтетичка и аналитичка евиденција
✅ Евиденција на постојани средства
✅ Евиденција на тековни средства
✅ Водење на деловни книги
✅ Изработка на финансиски извештаи согласно МСС и МСФИ

Mатеријално сметководство

✅ ЕТ – Евиденција во Трговијата
✅ ПЛТ – Приемни листови во Трговијата
Благајничко работење

Завршна сметка

✅ Изработка и електронско поднесување на завршна сметка до ЦРМ

Е-сметководство

Е-сметководство овозможува поврзување на вашите компјутери со сметководствената база на податоци (која може да биде на ваш компјутер, надворешен сервер или опција зависно од вашите потреби и опремата која ја имате) преку интернет врска со што добивате пристап до вашите податоци и информации, можност за внесување и издавање на фактури, преглед на извештаи.

Размената на документацијата од деловното работење се извршува електронски, без физичко носење на документи за нивна обработка со што заштедувате време и пари, добивате поголема продуктивност, флексибилност и развој на вашиот бизнис.

Услугите кои ги нуди нашата компанија се достапни на правни и физички лица на целата територија на државата.

Започни со користење на нашите услуги

Пополнете ја формата со потребните податоци и ќе бидете контактирани од наша страна.