Дополнителни услуги

✅ Електронска пријава/одјава на работен однос во АВРМ и ФЗОМ
✅ Изработка на одлуки, решенија, потврди, цесии, компензации
✅ Изработка и електронско поднесување на извештаи до Државен завод за статистика и НБРМ

Започни со користење на нашите услуги

Пополнете ја формата со потребните податоци и ќе бидете контактирани од наша страна.