Uncategorized

БРУТО ПЛАТА 2022 – НАЈНИСКА И НАЈВИСОКА ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ

Просечната плата по работник во Република Северна Македонија, според податоците на Државниот завод за статистика објавени во Јануари 2022 година изнесува 43.509 денари согласно објавата од Државен завод за статистика. Просечната плата се користи за утврдување на најниската и највисоката основица за пресметка на придонесите од задолжително социјално осигурување и тоа за пресметките за плата …

БРУТО ПЛАТА 2022 – НАЈНИСКА И НАЈВИСОКА ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ Read More »

Проверка на годишна даночна пријава за 2020 година

Годишните даночни пријави за 2020 година може да се проверат преку корисничкиот профил на „е-Персонален данок“ . Најдоцна до 31/05/2021 година потребно е да се изврши потврда или корекција. На 01/06/2021 година Годишните даночни пријави ќе добијат статус – конечни. Доколку пријавите не се потврдени или корегирани истите ќе бидат потврдени службено. Корегираните Годишни Даночни …

Проверка на годишна даночна пријава за 2020 година Read More »

Јавен оглас од Агенцијата за вработување

Агенцијата за вработување објави Јавен оглас за отворање на нови работни места во правни субјекти (микро, мали и средни претпријатија) кои сакаат да го прошират и развијат сопствениот бизнис преку користење на кредитни средства. Огласот може да го погледнете тука.

Финансиска поддршка за исплата на плати за ноември 2020

Од 01.12.2020 се започна со поднесување на Барања за финансиска поддршка за исплата на плати за вработените за месец ноември 2020 година БФП-ИП/2, а физичките лица кои вршат самостојна дејност поднесуваат Барање за финансиски средства БФС-СВД/2. Барањата БФП-ИП /2 се поднесуваат преку системот e-Даноци (e-ТАХ) Барањата БФС-СВД/2 се поднесуваат преку системот e- ПДД. Барањата може …

Финансиска поддршка за исплата на плати за ноември 2020 Read More »

Регистрација и дерегистрација за целите на ДДВ до 15/01/2020 година

Сите даночни обврзници (правни и физички лица) кои во претходната календарска година од вршење на оданочива стопанска дејност оствариле вкупен промет повисок од 2.000.000 денари, имаат обврска да поднесат Пријава за регистрација за целите на данокот на додадена вредност образец ДДВ-01 најдоцна до 15 јануари 2020 година. Во истиот рок Пријава за регистрација за целите …

Регистрација и дерегистрација за целите на ДДВ до 15/01/2020 година Read More »

Нови стапки на данокот на личен доход согласно Законот за изменување и дополнување на личен доход

Со Законот за изменување на законот за данокот на личен доход (Службен весник на РСМ бр.275 од 27.12.2019 година) од 1 јануари 2020 година до 31 декември 2022 година НЕМА да се применуваат стапките по кои во 2019 година се пресметуваше и плаќаше данокот на доходот за следните видови на доход: Доход од работа, Доход …

Нови стапки на данокот на личен доход согласно Законот за изменување и дополнување на личен доход Read More »

Од денес започнува мерката “МОЈ ДДВ” – враќање на 15% од ДДВ на граѓаните

Апликацијата МојДДВ е достапна за симнување преку следниот линк МојДДВ. Сите граѓани кои се регистрирани на системот “е-Персонален данок“, преку апликацијата МојДДВ ќе имаат можност да гo скенираат баркодот од фискалните сметки и да го остварат правото на поврат на 15% од износот на платениот ДДВ. Граѓаните кои не се регистрирани за да го остварат …

Од денес започнува мерката “МОЈ ДДВ” – враќање на 15% од ДДВ на граѓаните Read More »

Информација за претпополнета Годишна даночна пријава за 2018 година

Управата за јавни приходи ги информира граѓаните дека во тек е активноста за генерирање и доставување на претпополнета Годишна даночна пријава за утврдување на персонален данок на доход за 2018 година. Даночните обврзници – физички лица кои се регистрирани на системот „е-Персонален данок“ преку своите кориснички профили може да извршат увид во Годишните даночни пријави …

Информација за претпополнета Годишна даночна пријава за 2018 година Read More »

Усогласување на минимална плата

Минималната бруто плата се усогласува за 3,3% и ќе изнесува 17.943 денари, односно нето 12.507 денари. Согласно Законот за минимална плата усогласувањето ќе започне да се применува со исплатата на платата за месец април годинава. Во моментот бруто минималната плата во Република Северна Македонија изнесува 17.370 денари, односно 12.165 денари во нето износ. Со последното …

Усогласување на минимална плата Read More »

Брошури од УЈП за оданочување на одделни видови доход

Заради запознавање на граѓаните со оданочувањето на одделните видови на доход (примања) согласно новините во Законот за данокот на личен доход кој се во примена од 1 јануари 2019 година, како и за полесна пресметка и пријавување на остварениот доход преку системот е-Персонален данок e-pdd.ujp.gov.mk Управата за јавни приходи ги изготви следните Брошури: Oданочување на …

Брошури од УЈП за оданочување на одделни видови доход Read More »