ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВАШИОТ БИЗНИС

СМЕТКОВОДСТВО, ДАНОЦИ,
ИЗРАБОТКА НА ПЛАТА

достапни на Start-up компании, мали и средни компании со различни
дејности на работење на цела територија на државата

Услугите се извршуваат во согласност со законските прописи и стандарди

Евиденцијата и обработката на податоци се извршуваат навремено, веродостојно и уредно, во согласност со доставената изворна документација

Сметководствени услуги

✅ Финансиско
✅ Материјално
✅ Годишна завршна пресметка

Даночни услуги

✅ ДДВ, ДБ, ДЛД
✅ е - ПДД
✅ Даночно советување


Пресметка на плата

✅ Пресметка на бруто плата
✅ Дополнителни примања
✅ Надоместоци на плата

Започни со користење на услугите

Пополнете ја формата со потребните податоци и ќе бидете контактирани од наша страна

Регистрација на фирма

Нашата компанија како овластен подносител на пријави (регистрационен агент) извршува регистрација на ДОО, ДООЕЛ, ТП.

Процедурата трае 1 ден.

На следниот линк е наведено кои податоци  се потребни за започнување на постапка за регистрација на фирма.

Последни објави

Агенцијата за вработување објави Јавен оглас за отворање на нови работни места во правни субјекти (микро, мали и средни претпријатија) кои сакаат да го прошират и развијат сопствениот бизнис преку …

Од 01.12.2020 се започна со поднесување на Барања за финансиска поддршка за исплата на плати за вработените за месец ноември 2020 година БФП-ИП/2, а физичките лица кои вршат самостојна дејност …

Сите даночни обврзници (правни и физички лица) кои во претходната календарска година од вршење на оданочива стопанска дејност оствариле вкупен промет повисок од 2.000.000 денари, имаат обврска да поднесат Пријава …

Со Законот за изменување на законот за данокот на личен доход (Службен весник на РСМ бр.275 од 27.12.2019 година) од 1 јануари 2020 година до 31 декември 2022 година НЕМА …

error: Содржината е заштитена.