ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВАШИОТ БИЗНИС

СМЕТКОВОДСТВО, ДАНОЦИ,
ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА

достапни на мали и средни компании
со различни дејности на работење на цела територија на државата

Услугите се извршуваат во согласност со законските прописи и стандарди

Евиденцијата и обработката на податоци се извршуваат навремено, веродостојно и уредно, во согласност со доставената изворна документација

Сметководство

✅ Финансиско
✅ Материјално
✅ Годишна завршна пресметка

Даноци

✅ ДДВ, ДБ, ДЛД
✅ е - ПДД
✅ Даночно советување

Плата

✅ Пресметка на бруто плата
✅ Дополнителни примања
✅ Надоместоци на плата

Започни со користење на услугите

Пополнете ја формата со потребните податоци и ќе бидете контактирани од наша страна

Регистрација на фирма

Нашата компанија како овластен подносител на пријави (регистрационен агент) извршува регистрација на ДОО, ДООЕЛ, ТП.

Процедурата трае 1 ден.

На следниот линк е наведено кои податоци  се потребни за започнување на постапка за регистрација на фирма.

Последни објави

Просечната плата по работник во Република Северна Македонија, според податоците на Државниот завод за статистика објавени во Јануари 2022 година изнесува 43.509 …

Годишните даночни пријави за 2020 година може да се проверат преку корисничкиот профил на „е-Персонален данок“ . Најдоцна до 31/05/2021 година потребно …

Агенцијата за вработување објави Јавен оглас за отворање на нови работни места во правни субјекти (микро, мали и средни претпријатија) кои сакаат …

Од 01.12.2020 се започна со поднесување на Барања за финансиска поддршка за исплата на плати за вработените за месец ноември 2020 година …