ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВАШИОТ БИЗНИС

СМЕТКОВОДСТВО, ДАНОЦИ,
ИЗРАБОТКА НА ПЛАТА

достапни на Start-up компании, мали и средни компании со различни
дејности на работење на цела територија на државата

Услугите се извршуваат во согласност со законските прописи и стандарди

Евиденцијата и обработката на податоци се извршуваат навремено, веродостојно и уредно, во согласност со доставената изворна документација

Сметководствени услуги

✅ Финансиско
✅ Материјално
✅ Годишна завршна пресметка

Даночни услуги

✅ ДДВ, ДБ, ДЛД
✅ е - ПДД
✅ Даночно советување


Пресметка на плата

✅ Пресметка на бруто плата
✅ Дополнителни примања
✅ Надоместоци на плата

Започни со користење на услугите

Пополнете ја формата со потребните податоци и ќе бидете контактирани од наша страна

Регистрација на фирма

Нашата компанија како овластен подносител на пријави (регистрационен агент) извршува регистрација на ДОО, ДООЕЛ, ТП.

Процедурата трае 1 ден.

На следниот линк е наведено кои податоци  се потребни за започнување на постапка за регистрација на фирма.

Последни објави

Годишните даночни пријави за 2020 година може да се проверат преку корисничкиот профил на „е-Персонален данок“ . Најдоцна до 31/05/2021 година потребно е да се изврши потврда или корекција. На …

Агенцијата за вработување објави Јавен оглас за отворање на нови работни места во правни субјекти (микро, мали и средни претпријатија) кои сакаат да го прошират и развијат сопствениот бизнис преку …

Од 01.12.2020 се започна со поднесување на Барања за финансиска поддршка за исплата на плати за вработените за месец ноември 2020 година БФП-ИП/2, а физичките лица кои вршат самостојна дејност …

Сите даночни обврзници (правни и физички лица) кои во претходната календарска година од вршење на оданочива стопанска дејност оствариле вкупен промет повисок од 2.000.000 денари, имаат обврска да поднесат Пријава …

error: Содржината е заштитена.